Sanjeev Ranjan
Sanjeev Ranjan

Managing Director

Mayur Karmarkar
Mayur Karmarkar

Regional Director Sustainable Energy

Manas Kundu
Manas Kundu

Director, Energy Solutions

Amol Kalsekar
Amol Kalsekar

Chief Manager, Building Wire

shreysi
Shreysi Chandra

Head – Marketing & Strategic Communications

Avinash Khemka
Avinash Khemka

Chief Manager, HVAC

Kirti Zore
Kirti Godbole

Head Accounts & Compliance

Shweta Naik
Shweta Naik

Head- Administration & HR

Shankar Sapaliga
Shankar Sapaliga

Senior Consultant HVAC

Virender GUPTA
Virendra Gupta

Senior Consultant Renewables

Baldev Mamtani
Baldev Mamtani

Senior Advisor

AbhishekDhupar
Abhishek Dhupar

Manager–Motor & Motor Driven Systems

Vipul Warange
Vipul Warange

Marketing Coordinator

SanketBhadreshwara
Sanket Bhadreshwara

Event Coordinator

Scroll Up